Make your own free website on Tripod.com
Bilgisayar Öğreniyorum > Word >Ekle Menüsü
Dersler
A) Word'e Giriş ve Ekran Öğeleri
B) Belgeye Yazı Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak
C) Dosya Menüsü İşlemleri
D) Düzen Menüsü İşlemleri
E) Görünüm Menüsü İşlemleri
F) Ekle Menüsü İşlemleri
G) Biçim Menüsü
H) Araçlar Menüsü
I) Tablo Menüsü
 
  F- EKLE MENÜSÜ
 
Öğrenmek istediğiniz konunu üzerine tıklayınız.
Kesme Ekleme
Sayfa Numarası Ekleme
Tarih ve Saat Ekleme
Otomatik Metin Ekleme
Simge Ekleme
Dipnot Ekleme
Dizin ve İçindekiler Tablosu Ekleme
Resim Ekleme
Otomatik Şekil
WordArt
Metin Kutusu Ekleme
Diğer Çizim Neslelerini Ekleme


 
Belge içine bir takım nesneler ve özel bilgiler ekleme işlemleri bu menüden yapılır. Belge içine bir şey eklemeden önce onu belgenin neresine eklemek istiyorsak ilk yapılması gereken imleci belgenin orasına götürmektir. Çünkü ekle menüsünden yapılan işlemlerin çoğu imlecin bulunduğu yere yapılır.
 

 


Kesme ekleme

Çalıştığımız belgede herhangi bir sayfanın bir yerinden kesip bir alt sayfaya geçmek istediğimizde veya belgeyi bölümlere ayırarak yazıyorsak her bölümün bitişinde kesme ekleyebiliriz.

Kesme eklemek için;
· Ekle menüsü açılıp, Kes komutu seçilir.
· Yandaki pencerede isteğe göre sayfa sonu veya bölüm sonu kesmelerinden biri seçilip Tama düğmesine basılır.

 


Başa Dön

 

Sayfa numarası ekleme

Ekle menüsü açılıp Sayfa Numaraları seçeneğine girildiğinde yandaki gibi bir pencere gelir. Bu pencerede sayfa numarasının konumu (üst bilgi veya alt bilgi alanı) ile hizalaması (solda, sağda, ortada, içeride, dışarıda) belirlenir. Sayfa numarasının biçiminde değişiklik yapmak istiyorsak Biçim düğmesine basılıp buradaki ilgili seçenekler görülebilir. Son olarak Tamam düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

 


Başa Dön

 
Tarih ve Saat ekleme

Belgenin istenilen bir yerine bugünün tarihini veya saati yazmak için kullanılır. Tarih ve saat ekleme işleminin en önemli özelliği eklenen tarih ve saat bilgisinin ilgili onay kutusu seçilerek Otomatik olarak güncelleştirilmesidir. Bu sayede tarih veya saat eklediğimiz belgeyi her açtığımızda o günün tarihini gösterecektir.

Başa Dön

 

Otomatik metin ekleme

Yazdığımız yazılar içinde sık olarak kullandığımız sözcük kalıplarını (selamlama, kapanış sözcükleri gibi) kendimizin yazması yerine otomatik metinler listesinden seçerek yazımıza eklemektir. Ekle menüsü açılıp Otomatik metin seçeneğine gelindiğinde sağ tarafta otomatik metin kategorileri görülür. Bu kategorilerden istenilenin üzerine gidildiğinde de onunla ilgili eklenebilecek metinler görülür. Bu metinlerden istenilene tıklanınca imlecin bulunduğu yere o metni yazar.

 

Başa Dön

  Simge ekleme

Yazdığımız belgenin içinde istediğimiz bir yere, yüklü yazı tiplerinin değişik karakterlerini ekleme işidir. Bunun için Ekle menüsü açılıp Simge komutu seçilir.
 
 
Bu pencerede Yazı Tipi adlı listeyi açarak bilgisayarımızda yüklü mevcut yazı tiplerinden biri seçilir. Seçilen yazı tipine ait karakterler alttaki listede görülür. Bu listeden istenilen karakteri fare ile tıklayıp seçtikten sonra Ekle düğmesine basarak o karakteri belge içinde imlecin bulunduğu yere ekleriz.

Yazdığımız sözcükleri nasıl biçimliyorsak eklediğimiz simgeleri de aynı şekilde biçimleyebiliriz. Yani yazıtipi boyutunu büyütebilir, rengini değiştirebilir, kalın, italik, altı çizili yapabiliriz.
  Dipnot ekleme

Dipnot, bir belge içinde başkasından alıntı yapılmış bir cümlenin kimden alındığını açıklamak veya belge içinde geçen yabancı bir sözcüğün anlamını açıklamak gibi amaçlarla sayfanın altına veya belgenin sonuna yazılan bir açıklama metnidir.
 
Dipnot eklemek için;

· Önce kendisi ile ilgili dipnot açıklaması yazılacak cümlenin veya sözcüğün bittiği yere imleç götürülür.
· Daha sonra Ekle menüsü açılıp Dipnot komutu seçilir.
· Bu pencerede açıklamanın sayfanın altına mı (dipnot olarak) yoksa belgenin sonuna mı (sonnot olarak) ekleneceği seçilebilir.
· Ayrıca dipnot numarasının rakam ile mi yoksa özel bir işaretle mi verileceği değiştirilebilir.
· Son olarak Tamam düğmesine basıldığında imlecin bulunduğu yere dipnotun numarasını ekleyip aynı anda sayfanın altına veya belgenin sonuna gidip aynı numara ile bir dipnot satırı açar. Bu satıra o cümle veya sözcük ile ilgili dipnot açıklamasını yazıp tekrar belgenin içine dönebiliriz.

 
 
Dizin ve İçindekiler tablosu ekleme

Yazdığınız belge bir ödev veya tez niteliğinde ise ve belgenin tüm başlıklarına başlık biçemlerini vermişseniz (başlık1, başlık2, başlık3 gibi) bundan yararlanarak belgenin başına bir içindekiler tablosu veya sonuna bir dizin tablosu eklemek mümkündür.

İçindekiler tablosu eklemek için;

· İmleci belgenin en başına götürün. (Ctrl + Home)
· Ekle menüsünü açıp Dizin ve tablolar komutunu seçin.
· Bu pencerede İçindekiler Tablosu kısmına geçin.
 
 
· Bu bölümde Biçimler listesinden içindekiler tablosunun biçimini belirleyin.
· Düzeyleri göster yazılı yerdeki kutucuğa belgenizdeki en alt düzey başlığın düzey numarasını yazın. (başlık 4 e kadar başlıklar varsa burada 4 yazabilirsiniz)
· Diğer seçenekleri isteğe bağlı olarak belirledikten sonra Tamam düğmesine basın.
  Resimler ekleme

Küçük resim

Microsof Office 97 bilgisayarımıza yüklenirken Clipart Gallery adında bir uygulama da yüklenir. Bu uygulama ile sadece Word 97 programında değil, diğer Office programlarında da bu galerideki resimleri çalıştığımız belge içine ekleyebiliriz.
Belge içine küçük resim eklemek için Ekle menüsü açılıp Resim seçeneğine gelip sağ taraftan Küçük resim komutu seçilir. Karşımıza Microsoft Clip Gallery penceresi gelir.
 
 
Bu pencerede sol tarafta bir kategoriler listesi vardır. Önce istediğiniz resim kategorisini seçtikten sonra sağ tarafta listelenen resimlerden eklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Eklemek istediğiniz resmi seçtikten sonra Insert düğmesine basmak yeterlidir.
 
Belge içine resim eklendiğinde resmin kenar ve köşelerinde küçük beyaz kareler oluşur. Bu kareler resmin seçili olduğunu gösterir. Fareyi resmin dışına bir yere tıklattığınızda resmin çevresindeki bu kareler yok olur. Bu anda resim artık seçili değildir.

  Ayrıca resim seçili iken Resim araç çubuğu ortaya çıkar. Resmin dışına tıklayıp seçimi iptal ettiğinizde ise resim araç çubuğu kaybolur.
Başa Dön
  Bir resim seçili iken şunlar yapılabilir :
· Delete tuşuna basarak resim silinebilir.
· Fare işaretini resmin kenar veya köşelerindeki küçük karelere götürüp fare çift yönlü ok şeklini aldığında farenin sol tuşuna basılı tutup resim büyütülüp küçültülebilir.
· Fare işaretini resmin içine götürüp resim sürüklenip taşınabilir.
  Resim araç çubuğu
 
 
Resim araç çubuğunda çok kullanılan bazı düğmelerin işlevleri şu şekilde açıklanabilir :
Görüntü denetimi düğmesi, resmin karşıtlık ve parlaklık özellikleriyle 4 değişik görüntü şeklini içerir. Bunlar, Otomatik, Gri ton, Siyah beyaz, Filigran seçenekleridir.
Daha fazla karşıtlık ve daha az karşıtlık düğmeleri ile, resmin kontrast özelliği artırılıp azaltılabilir.
Daha fazla parlaklık ve daha az parlaklık düğmeleri ile, resmin parlaklığı artırılıp azaltılabilir.
Resmi kırp düğmesi ile, resmin istenmeyen belli bir kısmını kesip kırpabiliriz.
Çizgi biçemi düğmesi ile, resmin kenarlarını istenilen bir çizgi şekliyle çevreleyebiliriz.
Metin kaydırma düğmesi ile, resmin belge içinde metinleri nasıl kaydıracağı belirlenir. Burada örneğin üst ve alt seçilirse metinler resmin üst ve altına kayar. Sıkı seçeneği seçilirse metinler resmin üst, alt, sol ve sağ tarafına kayar. Kaydırma yok seçildiğinde ise metinler resim ile birlikte kaymaz ve resim ile metin üst üste gelebilir.
Resmi biçimlendir düğmesi ile, yukarıda anlatılan bazı işlemlerin bir diyalog penceresi içinde yapılması mümkündür.
Başa Dön
 

Dosyadan resim

Belgeye kendi oluşturduğunuz bir resim veya tarayıcıdan alınmış bir resim eklemek istiyorsanız bunu Ekle menüsündeki Resim seçeneği altındaki Dosyadan resim ile yapabilirsiniz

 

Başa Dön

 

 

Otomatik şekil

Bu komut seçildiğinde Otomatik Şekil Araç Çubuğu ekrana gelir. Bu çubuk üzerindeki düğmeleri açtığınızda değişik türde hazır şekiller görürsünüz. Bu şekillerden hangisini çizmek istiyorsanız onu fare ile seçtikten sonra fare işaretini sayfanın içine götürüp farenin sol düğmesine basılı tutup şekli çizebilirsiniz.
Çizilen şekillerin silinmesi, boyutunun değiştirilmesi, taşınması gibi işlemleri resimler üzerinde yaptığınız gibi yapabilirsiniz.

 


Başa Dön
 

WordArt

WordArt, şekilli yazılar yazmak için kullanılır. Bir WordArt yazısı yazmak için;
· Ekle menüsünden Resim seçeneğine gelip buradan WordArt komutunu seçin.
· Karşımıza gelen wordart yazı şekillerinden istediğinizi seçip Tamam düğmesine basın.
· Daha sonra gelen pencerede Metni buraya yazın ifadesini silip kendi istediğiniz metni yazın. (Metni yazarken yazı tipini değiştirebilir, kalın veya italik yapabilirsiniz) Tamam düğmesine basın.
WordArt yazınız ortaya çıktığında bunun üzerinde de silme, boyutunu değiştirme, taşıma gibi işlemleri yine resimlerde olduğu gibi yapabilirsiniz. WordArt yazısı seçili iken WordArt araç çubuğu ortaya çıkar. Bu araç çubuğundan yararlanarak wordart yazınız üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

 

Başa Dön

Metin Kutusu ekleme

Metin kutusu, belgenin içinde normal satırlar üzerine değil de bir resim üzerine veya ortalık bir yere bir yazı yazmak için kullanılır.
Metin kutusu eklemek için Ekle menüsünden Metin kutusu seçilebileceği gibi, eğer Çizim araç çubuğu ekranda ise buradan da metin kutusu düğmesine basılabilir. Daha sonra metin kutusu sayfanın istenilen bir yerine fareni sol tuşuna basılı tutulup sürüklenerek çizilir. Artık bu metin kutusu için istenilen metin yazılabilir ve biçimlendirilebilir.

 

 

 

Başa Dön

  Diğer çizim nesnelerini ekleme

Word programında Çizim Araç Çubuğu üzerinde bulunan düğmeler yardımıyla bir takım basit çizimler de yapılabilir. Çizim araç çubuğundaki çizgi, ok, dikdörtgen, oval düğmeleri ile basit çizimler yapılabilir.
Çizilen bu nesnelerin çizgi renkleri, dolgu renkleri, çizgi kalınlıkları, çizgi biçimleri ve ok şekilleri yine çizim araç çubuğundaki ilgili düğmeler yardımıyla değiştirilebilir. Ayrıca bazı çizim nesnelerine gölge ve 3 boyut vermek de mümkündür.
 

Başa Dön

 

 

 

 

 

Word | Excel | Windows | Photoshop | Fdisk | Setup

Bu sayfayı en iyi 1024*768 çözünürlükte ve İntenet Explorer 4.0 ve üzeri ile izleyebilirsiniz.
Sorularınız için rehabiyik@yahoo.com