Make your own free website on Tripod.com
Bilgisayar Öğreniyorum > Word >Görünüm Menüsü işlemleri
Dersler
A) Word'e Giriş ve Ekran Öğeleri
B) Belgeye Yazı Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak
C) Dosya Menüsü İşlemleri
D) Düzen Menüsü İşlemleri
E) Görünüm Menüsü İşlemleri
F) Ekle Menüsü İşlemleri
G) Biçim Menüsü
H) Araçlar Menüsü
I) Tablo Menüsü
 
  E- GÖRÜNÜM MENÜSÜ İŞLEMLERİ
 
Öğrenmek istediğiniz konunu üzerine tıklayınız.
 
Belge Görünümleri
Yakınlaştırma Ayarı
Üst Bilgi ve Alt Bilgi


 
Belge Görünümleri


Öğrenmek istediğiniz konunu üzerine tıklayınız.
 
Normal Görünüm
Bağlantılı Görünüm
Sayfa Düzeni Görünüm
Anahat Görünüm


Başa Dön
Word programında çalıştığımız belgeyi 5 değişik görünümde kullanabiliriz. Bu görünümlerin isimlerini Görünüm menüsüden bulabiliriz. Ayrıca belge penceresinin sol alt köşesinde, yatay kaydırma çubuğunun sol tarafında 4 adet küçük düğme bulunur. Bu düğmeler yardımıyla da görünümler arasında geçiş yapılabilir.
 
 
Bu görünümlerin özellikleri şu şekilde açıklanabilir.
Başa Dön
  Normal görünüm

Normal görünümde dikey cetvel, sayfa kenarları ve metin sınırları, yapılan çizimler ve resimler, belge sütunlara bölünmüş ise sütunlar görünmez. Normal görünümü sadece düz metin yazmak için kullanabiliriz.
Başa Dön
  Bağlantılı görünüm

Belgeyi yazarken başlık biçemleri kullanmışsak belgeyi konu başlıklarına göre incelemek için kullanılır. Bağlantılı görünümde belge görünümü ikiye bölünerek sol tarafta belge bağlantıları kısmını, sağ tarafta da belgeyi görebiliriz.
Belge bağlantıları internette karşılaştığımız bazı web sayfalarına benzer şekilde görev yapar. Belge bağlantıları kısmında belgenin en üst düzeyden en alt düzeye kadar konu başlıkları listelenir. Biz bu listeden hangi başlığı seçersek sağ taraftaki belgede o başlığın bulunduğu bölüme gideriz. Böylece uzunu bir belge içinde aradığımız konuyu daha çabuk bulabiliriz.
Başa Dön
 
  Anahat ve Asıl belge görünümü

Belgenin en üst düzey başlıktan en alt düzey başlığa kadar başlıklar düzeyinde incelenmesi için kullanılır. Anahat görünümünde bir anahat araç çubuğu ekrana gelir.
Anahat araç çubuğundaki rakam düğmeleri ile istenilen düzeydeki başlıklar listelenebilir. Örneğin ilk üç düzey başlıkları görebilmek için 3 düğmesine basmak yeterlidir.
Yine ayrıca anahat araç çubuğundaki yeşil renkli ok düğmeleri ile başlık seviyelerini değiştirmek mümkündür.
 

Sayfa düzeni görünümü


Genellikle en çok kullanılan görünüm sayfa düzenidir. Bu görünümde belgenin kenar boşlukları, metin sınırları, sütunlar, çizimler ve resimler sayfa üzerinde olduğu gibi görünür. Diğer bir ifade ile sayfa düzeni görünümü, belgenin sayfalarını yazıcıdan çıkacağı şekilde görüp düzenleyebileceğimiz bir görünümdür.
Başa Dön
  Tam ekran

Diğer belge görünümlerinden ayrı bir görünüm şeklidir. Belgenin daha büyük bir sayfa halinde görülebilmesi için kullanılır. Tam ekran görünümünde menü çubu, araç çubukları gibi bir çok ekran öğesi kaybolur.
Tam ekran görünümüne geçildiğinde bir köşede Tam ekranı kapat adlı bir düğme çıkar. Bu düğmeye basarak tam ekrandan çıkılabilir. Eğer bu düğmeyi görmüyorsanız tam ekrandan çıkmanın bir yolu da klavyeden Esc tuşuna basmaktır.
 
Yakınlaştırma ayarı

Belgenin görünümünü büyütmek veya küçültmek için kullanılan bir seçenektir. Belgenin yakınlaştırma oranını, görünüm menüsünden Yakınlaştır seçeneğine girerek değiştirebileceğimiz gibi Standart Araç Çubuğundaki Yakınlaştır listesinden de aynı işi yapabiliriz.

Başa Dön
Üst Bilgi ve Alt Bilgi

Yazılan belge bir ödev, tez veya ders notu niteliğinde ise sayfaların üst ve alt kısmında sürekli bulunacak bir yazı yazmak isteyebiliriz. Buna üst ve alt bilgi denir. Üst Bilgi - Alt Bilgi görünümüne geçmek için Görünüm menüsünü açıp Üst Bilgi ve Alt Bilgi seçeneğini seçeriz.

Üst bilgi ve alt bilgi görünümüne geçildiğinde ekrana aynı adlı bir araç çubuğu gelir. Bu araç çubuğundaki düğmeler yardımıyla üst ve alt bilgi alanına sayfa numarası, sayfa sayısı, tarih, saat gibi bazı bilgileri girmek mümkündür.
 
 


Not :
Bir belgenin tek numaralı ve çift numaralı sayfalarına farklı üst ve alt bilgi girmek istiyorsak bunun için Sayfa yapısı ayarlarından Düzen bölümüne geçip bununla ilgili onay kutusunu seçmemiz gerekir. (Bkz. Sayfa Yapısını ayarlama)
 

 

Word | Excel | Windows | Photoshop | Fdisk | Setup

Bu sayfayı en iyi 1024*768 çözünürlükte ve İntenet Explorer 4.0 ve üzeri ile izleyebilirsiniz.
Sorularınız için rehabiyik@yahoo.com