Make your own free website on Tripod.com
Bilgisayar Öğreniyorum > Word >Düzen Menüsü İşlemleri
Dersler
A) Word'e Giriş ve Ekran Öğeleri
B) Belgeye Yazı Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak
C) Dosya Menüsü İşlemleri
D) Düzen Menüsü İşlemleri
E) Görünüm Menüsü İşlemleri
F) Ekle Menüsü İşlemleri
G) Biçim Menüsü
H) Araçlar Menüsü
I) Tablo Menüsü
 
  D- DÜZEN MENÜSÜ İŞLEMLERİ
   
 
Belgeyi düzenlemek için yapılan bazı işlemler bu menüde yer alır.

 
Öğrenmek istediğiniz konunu üzerine tıklayınız.

Geri al ve Yinele
Kes, Kopyala ve Yapıştır
Bul ve Değiştir

  Geri al ve Yinele

Daha önce de anlatıldığı gibi word programında yaptığımız tüm işlemler bellekte sırayla tutulur. Yaptığımız bir işlemden geri dönmek için geri al, geri aldığımız işlemleri tekrarlamak için ise yinele komutları kullanılır.
Başa Dön
  Kes - Kopyala - Yapıştır

Windows altında tüm programlarda bilgileri bir yerden bir yere kopyalamak veya taşımak için kullanılan bir yöntemdir. Word programında da yazdığımız metinleri, çizdiğimiz şekilleri veya resimleri belgenin içinde bir sayfadan başka bir sayfaya, aynı sayfa içinde başka bir yere, bir belgeden başka bir belgeye kopyalamak veya taşımak mümkündür.
Başa Dön
  Belgenin bir kısmını seçme (işaretleme)

Kopyalamak, taşımak, biçimlendirmek gibi bir takım işlemler amacıyla belgenin bir kısmını seçmek yani işaretlemek gerekir. Belgenin bir kısmını işaretleme işlemi şu yöntemlerle yapılabilir :
 
İşaretleme şekli
Klavye ile Fare ile
Normal işaretleme İmleci işaretlenecek yerin başına veya sonuna götürüp Shift tuşuyla birlikte istenilen yöne doğru ok tuşları ile hareket edilir. Fare işaretini işaretlenecek yerin başlangıcına veya bitişine götürüp farenin sol düğmesine basılı tutarak istenilen yöne sürüklenir.
Bir seferde bir kelime işaretleme İmleci işaretlenecek kelimenin başına veya sonuna götürüp;
Ctrl + Shift + sağ yön veya
Ctrl + Shift + sol yön tuşları kullanılarak kelime kelime işaretleme yapılabilir.
Fare işaretini işaretlenecek kelimenin üzerine götürüp farenin sol tuşuna çift tıklatılır
Bir seferde bir cümle işaretleme Klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken fare işareti işaretlenecek cümlenin üzerine götürülüp farenin sol tuşuna bir kez basılır.
 

Başa Dön

İşaretleme şekli
Klavye ile Fare ile
Bir seferde bir paragraf işaretleme İmleç işaretlenecek paragrafın başına veya sonuna götürülüp;
Ctrl + Shift + aşağı ok veya
Ctrl + Shift + yukarı ok tuşları kullanılarak paragraf paragraf işaretleme yapılabilir.
Fare işaretini işaretlenecek paragrafın içine götürüp farenin sol tuşuna 3 kez (hızlı bir biçimde) tıklatılır.
Belgenin tümünü işaretleme Düzen menüsünden Tümünü seç komutu veya Ctrl + A tuş bileşeni ile belgenin tümü seçilebilir.
Ayrıca fare işareti belgenin metin sınırlarının sol dış kısmında (sağa yatık ok şeklinde) iken klavyeden Ctrl tuşuna basılı tutarak fareye 1 kez tıklatılır
  Başa Dön
Kes, kopyala ve yapıştır komutlarının menüdeki, araç çubuğundaki ve kısayol tuşlarındaki kullanımı aşağıdaki gibidir :
 
  Menüde
Araç Çubuğunda Kısayol tuşlarında
Kes
Düzen
CTRL + X
Kopyala Düzen
CTRL + C
Yapıştır Düzen
CTRL + V
 
Kopyalama işlemi Kopyala - Yapıştır şeklinde, taşıma işlemi Kes - Yapıştır şeklinde yapılır.

Yazının bir kısmını başka bir yere kopyalamak için şu adımlar izlenebilir :

· Kopyalamak istediğiniz yazıyı işaretleyin.
· Kopyala komutunu verin.
· İmleci yapıştıracağınız yere götürün.
· Yapıştır komutunu verin.
Başa Dön
  Bul ve Değiştir

Uzun bir belge içinde geçen özel bir sözcüğü aramak veya belgenin tümünde yanlış yazılmış bir sözcüğü bulup doğrusu ile değiştirmek için kullanılan komutlardır. Bul ve Değiştir diyalog penceresi içinde Bul, Değiştir ve Git bölümleri vardır.
Başa Dön
Bul
bölümünde, sadece aranılan bir kelimeyi belge içinde bulup o sözcüğün bulunduğu sayfaya gitmek için kullanabiliriz.

Değiştir bölümünde, belge içinde yanlış yazıldığını düşündüğümüz bir kelimeyi bulup doğrusu ile değiştirmek mümkündür. Ayrıca belge içinde birden çok yerde geçen bir kelimenin bulunup sadece biçiminin değiştirilmesi de mümkündür.

Git bölümünde ise uzun bir belgenin istenilen yerine değişik seçeneklerle gitmek mümkündür.

Bul ve Değiştir işlemi ile ilgili bazı arama seçeneklerini şöyle açıklayabiliriz :

- Arama yönü, arama işleminin belgenin tümünde, imlecin bulunduğu yerden aşağıya doğru, imlecin bulunduğu yerden yukarıya doğru yapılacağı seçilebilir.

- BÜYÜK/küçük harf duyarlı, aranan sözcük büyük harfle yazılmış ise sadece o sözcüğün büyük harfli olanlarını bulur, küçük harfle yazılmış olanları bulmaz.

- Yalnızca tam sözcükleri bul, aranan sözcüğün ek almış olanlarını bulmaz.

- Joker karakter kullan, içinde belli bir ifade geçen sözcükleri bulmak için kullanılabilir.
Başa Dön

Word | Excel | Windows | Photoshop | Fdisk | Setup

Bu sayfayı en iyi 1024*768 çözünürlükte ve İntenet Explorer 4.0 ve üzeri ile izleyebilirsiniz.
Sorularınız için rehabiyik@yahoo.com