Make your own free website on Tripod.com
Bilgisayar Öğreniyorum > Word >Dosya Menüsü İşlemleri
Dersler
A) Word'e Giriş ve Ekran Öğeleri
B) Belgeye Yazı Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak
C) Dosya Menüsü İşlemleri
D) Düzen Menüsü İşlemleri
E) Görünüm Menüsü İşlemleri
F) Ekle Menüsü İşlemleri
G) Biçim Menüsü
H) Araçlar Menüsü
I) Tablo Menüsü
 
  C- DOSYA MENÜSÜ İŞLEMLERİ
 
Öğrenmek istediğiniz konunu üzerine tıklayınız.
 
Yeni bir Boş Belge Açma
Kayıtlı bir Belgeyi Bulup Açma
Açık Olan Belgeler Arası Geçiş Yapma
Belgeyi Kaydetme
Sayfa Yapısını Ayarlama
Baskı Önizleme
Belgeyi Yazdırma

 

 

 

  Yeni boş belge açma
Word programında bir belge üzerinde çalışırken bunu kapatmadan başka bir belge açılabilir. Yeni boş bir belge açmak için;
 
· Dosya menüsündeki Yeni seçeneği veya
· Standart Araç Çubuğundaki yeni düğmesi veya
· Klavyeden CTRL + N tuş bileşeni kullanılabilir.
  İkinci ve üçüncü yöntemde doğrudan doğruya Normal şablonuna sahip boş bir yeni belge açılır. İlk seçenek uygulanırsa karşımıza aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi gelir.
 
Bu pencerede çeşitli konularla ilgili hazır şablonlar bulunmaktadır. Bu şablonlardan birini seçerek yeni belge açtığınızda karşınıza gelen belge üzerinde doldurulmak üzere oluşturulmuş alanlar görürsünüz. Belge üzerindeki bu alanları doldurduğunuzda belgeniz yazdırmaya hazır hale gelecektir. Bu şablonları kullanmak bize bir çok yazımızı yazmada zaman kazandırır.
Başa Dön
 
Kayıtlı bir belgeyi bulup açma


Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi harddiskten veya disketten açabiliriz. Kayıtlı bir belgeyi açmak için şu yöntemler uygulanabilir :
 
· Dosya menüsündeki seçeneği.
· Standart Araç Çubuğundaki aç düğmesi.
· Klavyeden CTRL + O tuş bileşeni.

  Aç komutu uygulandığında karşımıza aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi gelir.
 
 
Bu pencerede Bak adlı liste kutusu açmak istediğimiz belgenin nerede, hangi klasörde bulunduğunu gösterir. Word programında çalıştığımız belgeleri Belgelerim adındaki klasöre kaydederiz. Açmak istediğimiz zaman da karşımıza ilk olarak burası gelir. Eğer disket üzerindeki bir belgeyi açmak istiyorsak bu listeyi açıp 3½ Disket A: yı seçeriz. Karşımıza disketteki dosyalar çıkar.
Açmak istediğimiz belgeyi bu penceredeki listeden fare ile tıklayıp seçtikten sonra düğmesine basarak açabiliriz. Aynı anda birden fazla belgeyi açmak istiyorsak bu belgeleri Shift + ok tuşları ile veya Ctrl + fare ile tıklama yöntemiyle seçerek açabiliriz.
Başa Dön
  Açık olan belgeler arası geçiş yapma

Word programında aynı anda birden fazla belgeyi açık tutup, birinden diğerine geçerek birkaç belgeyle çalışmak mümkündür. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için ;
· Pencere menüsü açılır ve menüde açık olan belgelerin listesi görülür. Bu listeden istenilen belge ismine fare ile tıklanarak geçiş yapılabilir. Veya
· CTRL + F6 tuş bileşeni kullanılarak açık belgeler arasında sırayla geçiş yapılabilir.
Başa Dön
  Belgeyi kaydetme

Word programında açtığımız boş belgenin adı Belge1 gibi bir ad taşır. Bu ad geçici bir addır. Belge üzerinde çalışırken onu kalıcı halde saklamak için harddiske veya diskete bir isim vererek kaydetmek gerekir. Kaydet komutunu vermek için şu yöntemler uygulanabilir :
 
· Dosya menüsündeki Kaydet veya Farklı kaydet seçeneği
· Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi.
· Klavyeden CTRL + S tuş bileşeni.
 
Çalıştığımız belgeyi ilk defa kaydederken her üç yöntemde de karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir.
Başa Dön
 
  Bu pencerede;

Kayıt yeri adındaki liste kutusunda belgemizi kaydedeceğimiz yeri seçebiliriz. Burada varsayılan olarak hep Belgelerim klasörü gelir. Harddiske kaydedeceğimiz belgelerimizi her zaman Belgelerim klasörüne saklamak daha iyidir. Ancak belgemizi diskete kaydedeceksek buradan listeyi açarak 3½ Disket A: sürücüsünü seçerek diskete de kayıt yapabiliriz.
Başa Dön
Dosya adı adındaki yere belgeye vereceğimiz dosya ismini yazarız. Bu isim belgenin içeriğini hatırlatıcı bir isim olursa, arandığında bulmak daha kolay olur. Dosya ismi boşlu içerebilir ve uzun olarak yazılabilir.

Farklı kaydet penceresinde dosya adını verdikten sonra Kaydet düğmesine basarak belgemizi kaydederiz.

Aynı belge üzerinde çalışmaya devam edip, değişiklikler yaptığımızda belgeyi tekrar kaydetmek gerekir. Aynı belgeyi tekrar kaydederken Standart Araç Çubuğundaki kaydet düğmesine basmak veya CTRL + S tuşlarına basmak yeterlidir. Bu durumda tekrar isim vermemiz gerekmez. Kaydetme işlemi aynı dosya ismi üzerine yapılır.
Başa Dön
  Sayfa Yapısını ayarlama

Üzerinde çalıştığımız belgeyi yazıcıdan yazdırırken kullanacağımız kağıdın boyutu, yönelimi, kenar boşlukları gibi bazı ayarlamalar buradan yapılır. Sayfa yapısı ayarlamak için Dosya menüsü açılır. Sayfa yapısı seçeneğine girilir.
Sayfa yapısı diyalog penceresi 4 bölümden oluşur.

  Kenar boşlukları
 
Sayfanın üst,alt,sol ve sağ kenarında ne kadar boşluk bırakılacağını ayarlarız. Burada Karşılıklı kenar boşlukları adındaki onay kutusu seçilirse sayfaların sağ ve sol kenar boşlukları tek ve çift sayfalarda ters değerleri alırlar. Örneğin sol kenar 3 sağ kenar 1 cm verilirse bir sayfada sol 3 sağ 1 cm olurken bir sonraki sayfada sol 1 sağ 3 cm olur. Bu her sayfada ters çevrilerek devam eder. Karşılıklı kenar boşlukları seçeneğini, belgeyi kitap gibi ciltletmek istiyorsak kullanabiliriz.
Başa Dön
  Kağıt boyutu
 
Bu bölümde yazıcıda kullanacağımız kağıdın türünü ve boyutunu ayarlarız. Ayrıca kağıdı dikey mi yatay mı kullanacağımızı da buradan seçeriz. Yalnız kağıdın yatay çevrilmesi sadece ekranda yatay çevrilerek kullanılması demektir. Yazıcıya kağıdı yatay olarak koyacağız anlamında değildir.
Belge içinde bazı sayfaları dikey, bazılarını yatay kullanmak istiyorsak; imleci, yatay veya dikey çevireceğimiz sayfanın ilk satırına getirip daha sonra sayfa yapısından bu işi yapmalıyız.

  Kağıt kaynağı

Bu bölümde yazıcıya kağıdı nereden vereceğimizi tanımlayabiliriz. Genelde laser yazıcılar alt tepsi denen yerden kağıt alırlar. Bazı yazıcılara ise elle besleme şeklinde de kağıt verilebilir.
Başa Dön
 

Düzen

Eğer ödev veya tez yazma, kitap ya da dergi yayınlama gibi bir amaçla word programında çalışıyorsak bu bölümdeki seçenekler bize yardımcı olur. Burada;

· Yazımızı bölümlere ayırıyorsak, bölüm başlangıçlarının hangi sayfadan başlayacağı belirtilebilir.
· Sayfalara üst ve alt bilgi yazacaksak tek ve çift sayfalarda farklı üst ve alt bilgi yazabilmemiz sağlanabilir.
· Dikey hizalama seçeneği ile, sayfaya yazı yazma işinin sayfanın üstünden değil ortasından veya altından başlaması sağlanabilir.

Not : Sayfa yapısı ayarlarında her dört bölümde de Uygula adındaki liste kutusundan yararlanarak, yapılan sayfa yapısı değişikliklerinin belgenin tümüne uygulanması veya bu noktadan ileriye seçeneği ile belgenin bir kısmına uygulanması sağlanabilir.

Başa Dön

  Baskı Önizleme

Bir belgenin yazıcıdan çıktısını almadan önce, sayfaların kağıda nasıl çıkacağını incelemek için kullanılır. Baskı önizleme yapılınca sayfalar tam boyutlarıyla görülüp incelenebilir. Baskı önizleme görünümüne geçmek için şu yöntemler izlenebilir :
 
· Dosya menüsü açılıp Baskı önizleme seçeneğine girilir.
· Standart Araç Çubuğundaki baskı önizleme düğmesine fare ile basılır.
· Klavyeden CTRL + F2 tuşlarına basılır.
 
Baskı önizleme görünümünde fare işareti sayfanın üzerinde iken büyüteç şeklini alır. Fareyi sayfanın istenilen yerine tıklatınca o kısmı büyüterek bize gösterir. Tekrar fareye tıklayınca görüntü eski haline gelir.
Baskı önizleme görünümünde Baskı önizleme araç çubuğu ekrana gelir.
Başa Dön
 
  Baskı önizleme araç çubuğundaki düğmelerin görevleri şu şekildedir :

Yazdır düğmesi, çalıştığımız belgenin tümünü yazıcıya gönderir.
Büyütücü düğmesi, büyüteci kapatır ve açar. Büyüteç açık iken fare işareti sayfanın görüntüsünü büyütmek ve küçültmek için kullanılır. Büyüteç kapatıldığında ise baskı önizleme ekranında sayfa üzerinde düzeltmeler yapılabilir.
Bir sayfa düğmesi, baskı önizleme görünümünde sadece bir sayfa görebilmemizi sağlar.
Çok sayıda sayfa düğmesi, baskı önizleme görünümünde birden çok sayfayı aynı anda görebilmemizi sağlar.
Yakınlaştır düğmesi, sayfa görüntüsünü belli oranda büyütmek veya küçültmek için kullanılır.
Cetveli göster düğmesi, baskı önizleme ekranında yatay ve dikey cetvelin görünüp görünmemesini belirlememizi sağlar.
Tam ekran düğmesi, sayfayı daha büyük görebilmek amacıyla baskı önizleme görünümünden tam ekran görünümüne geçmemizi sağlar.
Başa Dön
 
Belgeyi yazdırma

Çalıştığımız belgeyi yazıcıdan kağıda dökmek için;

· Standart araç çubuğundaki yazdır düğmesi veya,
· Dosya menüsündeki Yazdır seçeneği veya,
· CTRL + P tuş bileşeni kullanılabilir.
 
Yazdırmak için kullanılan ilk yöntem (yazdır düğmesine basmak), belgenin tümünü, hiçbir seçenek girmemize izin vermeden Windows'un varsayılan yazıcısına gönderir.

İkinci ve üçüncü yöntemde ise karşımıza aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi gelir. Bu pencerede yazdırma ile ilgili bazı seçenekler belirleyebiliriz. Yazdırma seçeneklerini şu şekilde açıklayalım :
  Yazıcı bölümünde, bilgisayarımıza tanımlı yazıcılardan varsayılan yazıcının ismi Ad listesinde görünür. Eğer varsayılan yazıcıya değil, tanımlı başka bir yazıcıya göndermek istiyorsak bu listeyi açıp istediğimiz yazıcıyı seçebiliriz.

Sayfa aralığı bölümünde, belgemizin tümünü mü yoksa bir kısmını mı yazdıracağımızı belirleyebiliriz. Eğer belgenin tümünü yazdırmak istiyorsak Tümü seçeneğini, sadece bulunduğumuz sayfayı yazdırmak istiyorsak Geçerli sayfa seçeneğini, belgenin bir kısmını işaretleyerek yazdırmak istiyorsak Seçim seçeneğini, sayfa numaralarını vererek bir kısmını yazdırmak istiyorsak Sayfa seçeneğini kullanabiliriz.
Başa Dön
 
  Başa Dön
Kopya sayısı
bölümünde belgenin kaç kopyasının yazdırılacağını belirleriz. Buradaki Harmanla adlı onay kutusu seçili olursa yazdırma işlemi sırasında belgenin her kopyası sırayla çıkar. Yani birden çok kopya yazdırıldığında sayfaları tasnif etmeye gerek kalmaz.

Yazdırılacak adlı liste kutusunda Belge seçeneği görülür. Bu seçenek belgenin yazdırılacağını gösterir. Belge ile ilgili diğer bilgileri yazdırmak istiyorsak (belge özellikleri, açıklamalar, biçemler, otomatik metin öğeleri, tuş atamaları) bunlardan birini de seçebiliriz. O zaman belgenin kendisi yazdırılmaz.

Yazdır adlı liste kutusunda Aralıktaki tüm sayfalar seçeneği görülür. Bu seçenek, sayfa aralığı bölümünde seçilen tüm sayfaların yazdırılacağını gösterir. Kullanıcı isterse yazdır liste kutusundan Tek numaralı sayfalar veya Çift numaralı sayfalar seçeneklerinden birini seçerek de yazdırma yapabilir.

Bütün bu seçenekler belirlendikten sonra Tamam düğmesine basılarak yazdırma işlemi başlatılır.
Başa Dön


 

Word | Excel | Windows | Photoshop | Fdisk | Setup

Bu sayfayı en iyi 1024*768 çözünürlükte ve İntenet Explorer 4.0 ve üzeri ile izleyebilirsiniz.
Sorularınız için rehabiyik@yahoo.com